Reservering en betaling
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet inbegrepen zijn eventuele verhogingen van het BTW-tarief en alle extra belastingen van overheidswege die redelijkerwijs niet bekend of niet van toepassing waren op het moment van publicatie van deze webpagina.

Privacy
Wij gebruiken uw gegevens enkel voor interne doeleinden en deze worden niet aan derden doorgespeeld. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Camping Wulpen, gratis de schriftelijke mededeling ontvangen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Voorwaarden
Bekijk hier de voorwaarden. 

Camping Wulpen
Vierhonderdpolderdijk 1
4506 HK Cadzand